خانه

/

دانستنی ‌های املاک


انواع سبک معماری ایرانی

سبک‌ معماری، معماری را از لحاظ استفاده از فرم‌ها، تکنیک‌ها، مواد دوره زمانی، منطقه و سایر مواردتأثیرگذار دسته‌بندی می‌کند. در واقع سبک معماری نوعی جنبش زمانه است. گاه این جنبش ها با هم تداخل زمانی دارند،گاهی همپوشانی زمانی و گاهی کاملا جدا و منحصر به فرد هستند.

مشارکت در ساخت

قرارداد مشارکت در ساخت، یک قرارداد و سند رسمی است که بین چند نفر مالک و چند نفر اجرا کننده یا سازنده برای احداث ساختمان با کیفیت و مشخصات معینی که مشخص می شود تنظیم می گردد.

مبایعه نامه

مبایعه نامه قراردادی است که بر اساس آن ، در ازای پرداخت مبلغ مشخصی یک مال که ممکن است ماشین یا ملک و یا زمین باشد به فرد دیگری فروخته می شود.

اجاره نامه

اجاره نامه قراردادی و سندی است که بین دو طرف حقیقی یا حقوقی که یکی صاحب ملک و دیگری اجاره کننده آن ملک می باشد تنظیم می گردد.

منطقه یک تهران

منطقه یک تهران از لحاظ موقعیت جغرافیایی در شمال و شمال شرق تهران واقع شده است. این منطقه از تهران ، از سمت شمال به دامنه های جنوبی رشته کوه البرز، از غرب به درکه و از شرق به پارک جنگلی قوچک و از سمت جنوب به بزرگراه چمران منتهی می شود.